17. 12. 2018 20:59

KLIC V SILI: 112

O nas

PGD Križ je gasilsko društvo I. kategorije in skupaj z PGD Komenda in PGD Moste sooblikujemo GZ Komenda, ki je bila ustanovljena 9.4.1999. Površina pokrivanja našega gasilskega društva zajema 24 km2 od tega tudi nekaj gozdnih površin.
Društvo je bilo ustanovljeno že leta 1953, vendar je bil uradni prvi občni zbor v letu 1954. Društvo danes šteje približno 200 članov.

Ker smo kot društvo edini v vasi, tako povezujemo dogodke tako v kulturni in družabni obliki. Za samo preventivno in po potrebi intervencijsko dejavnost se usposabljamo preko celega leta pripravljamo društvene vaje, izvajamo pa tudi po naročilu požarno stražo na športnih in kulturnih prireditvah.
Seveda sodelujemo tudi z drugimi društvi in organizacijami, predvsem z mladinsko komisijo GZ Kamnik, s katerimi imamo skupna mladinska tekmovanja in letovanja. Ker pa se zavedamo, da bodo mladi prevzeli dela in naloge tudi njim posvečamo veliko pozornosti.

Ljudje na našem področju imajo veliko razumevanja za naše delovanje, kar se pozna predvsem pri prostovoljnih prispevkih in družabnih prireditvah.

Zgodovina

Leta 1953 smo podali idejo o ostanovitvi društva. Ustanovni člani PGD Križ so februarja poslali prošnjo na OLO Ljubljana okolica za registracijo društva. Odločba o dovoljenju ustanovitve in delovanje je bila izdana...

preberi več

  • Defibrilator

    Defibrilator se nahaja na gasilskem domu PGD Križ na zunanji steni objekta. V nujnem primeru kliči 112.

  • Vodstvo

    UPRAVNI ODBOR predsednik: Gregor Vrhovnik
    namestnika predsednika: Tomaž Kosec
    poveljnik: Uroš...