PGD Križ


PGD Križ je gasilsko društvo I. kategorije in skupaj z PGD Komenda in PGD Moste sooblikujemo GZ Komenda, ki je bila ustanovljena 9.4.1999. Površina pokrivanja našega gasilskega društva zajema 24 km2 od tega tudi nekaj gozdnih površin.
Društvo je bilo ustanovljeno že leta 1953, vendar je bil uradni prvi občni zbor v letu 1954. Društvo danes šteje približno 200 članov.

Ta slika ima prazen alt atribut; ime datoteke je SV.-Florjan-150x150.jpg

Ker smo kot društvo edini v vasi, tako povezujemo dogodke tako v kulturni in družabni obliki. Za samo preventivno in po potrebi intervencijsko dejavnost se usposabljamo preko celega leta pripravljamo društvene vaje, izvajamo pa tudi po naročilu požarno stražo na športnih in kulturnih prireditvah.
Seveda sodelujemo tudi z drugimi društvi in organizacijami, predvsem z mladinsko komisijo GZ Kamnik, s katerimi imamo skupna mladinska tekmovanja in letovanja. Ker pa se zavedamo, da bodo mladi prevzeli dela in naloge tudi njim posvečamo veliko pozornosti.

Ljudje na našem področju imajo veliko razumevanja za naše delovanje, kar se pozna predvsem pri prostovoljnih prispevkih in družabnih prireditvah.

Sledite nam: