Dohodnina

Davčni zavezanci rezidenti lahko del dohodnine (največ 1 %), odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenite za naše prostovoljno gasilsko društvo.

Ta del dohodnine za vas ne pomeni nobenih dodatnih izdatkov in v primeru, da ga ne dodelite točno določenemu upravičencu, ga obdrži država.

Vsaka dodatna finančna sredstva so za naše društvo izrednega pomena, saj si na tak način lahko zagotovimo ustrezno opremo za čimbolj kakovostno opravljanje našega dela.

Donacijo lahko opravite v le nekaj minutah na spletni strani:

https://www.edonacije.com/

Za vsako donacijo se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Sledite nam: